Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΠΑΤΡΩΝ

Ελπίζω να δώ κάποια πρόοδο στα έργα της Κορίνθου-Πατρών τώρα που θα .... υπάγω στην Πάτρα. Και έργα ουσιαστικά (έναρξη διαχωρισμού των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας) και όχι ...επισκευή στηθαίων ασφαλείας στα κράσπεδα του οδοστρώματος, χωρίς να λέω ότι και αυτά δεν χρειάζονται! Σπουδαιότερος  όμως είναι ο διαχωρισμός των ρευμάτων ώστε να σταματήσουν επί τέλους οι μετωπικές!!!!!!. Επίσης κάτι που είναι απαραίτητο να γίνει τώρα είναι, στις δεξιές κλειστές στροφές, να αφαιρεθούν αμέσως θάμνοι που στερούν την ορατότητα στην καμπύλη με αποτέλεσμα τον αιφνιδιασμό κάποιου οδηγού που πορεύεται τελείως δεξιά και βλέπει έκπληκτος μπροστά του, στα 50 μέτρα ένα σταματημένο για οποιονδήποτε λόγο όχημα το οποίο δεν έχει προειδοποιήσει με κώνους ή κάτι άλλο τοποθετημένους στην αρχή της καμπύλης.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου