Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ

Τις προάλλες πήγαινα προς Πάτρα. Στα πρώτα χιλιόμετρα μετά την Κόρινθο, εκεί λίγο πριν τα διόδια Ζευγολατιού, έχει πράγματι γίνει έναρξη του έργου του αυτοκινητοδρόμου χωρίς όμως ακόμα να έχει ληφθεί κάποια μέριμνα για τον διαχωρισμό των ρευμάτων κυκλοφορίας η έλλειψη του οποίου έχει προκαλέσει τόσα και τόσα δυστυχήματα.